KALİTE POLİTİKAMIZ

» Müşteri talep ve beklentilerini karşılayacak katma değerli ürünler üreterek ve geliştirerek müşteri memnuniyetini arttırmak,

» Ulusal ve uluslararası standartlar ile yasaların yol gösterici ilkelerini uygulamak ve kendimizi geliştirmek,

» Tedarikçi ve müteahhit firmalar ile işbirliği içerisinde; üretim, dağıtım, bertaraf uygulamaları ve doğal kaynak tüketimini azaltan tedbirler alarak çevreyi korumak, Yüksek teknolojiye yatırım yapmak ve kullanmak,

» Çalışanlarının bilgi beceri ve eğitim seviyelerini sürekli geliştirmek,

» Tüm çalışanları ve ziyaretçileri için güvenli bir iş ortamı sağlamak,

» Ürün güvenilirliğini ve kalitesini en üst düzeyde tutacak kalite ve hijyen kurallarını uygulamak